WIJ GEVEN MENSEN DE VRIJHEID OM EEN BRUISEND STADSLEVEN TE LEIDEN

Shared space residents in game room

Het woord plaza komt van het Spaanse woord dat "plein" betekent. En in het begin was dat alles wat een plaza was: een plek, een ruimte, waar de bewoners van een dorp of stad elkaar konden ontmoeten en handel konden drijven.

Wanneer mensen zo'n plaats gebruiken om met elkaar contact te zoeken, evolueert een plaza van een ontmoetingsplaats naar een marktplaats en uiteindelijk tot iets groters. Het wordt het fysieke kader waarop een gemeenschap groeit.

ONS DOEL IS HET PROCES TE VERSOEPELEN WAARDOOR EEN RUIMTE EEN THUIS WORDT EN EEN THUIS DEEL WORDT VAN EEN BLOEIENDE GEMEENSCHAP.

Wij doen dit door studenten en starters niet alleen slimme, kleinere stedelijke woonruimtes aan te bieden om hun eigen thuis van te maken, maar ook door de woondiensten om van die huizen een echte gemeenschap te maken aan te bieden.

Terwijl het traditionele huisvestingsbeleid de voorkeur geeft aan permanent woningbezit, putten wij onze inspiratie uit de oorspronkelijke plazas, waar een diverse, dynamische mix van mensen regelmatig samenkwam om een diverse en gastvrije omgeving te creëren.

Dat is de visie die ons netwerk van moderne, multi-residentiële gebouwen in steden over heel Europa verbindt.

Het zijn allemaal verschillende ruimtes, maar we beheren ze allemaal volgens dezelfde principes van transparantie, gemeenschap, veiligheid en verbondenheid tussen mensen.

Als je naar een nieuwe stad komt, moet je je eigen plek vinden. Zowel de fysieke ruimte die je gaat bewonen en tot je eigen plek maakt, als de bredere sociale ruimte die de buurt, gemeenschap en uiteindelijk de stad zelf vormt.

Kom naar Plaza om je plaats in de stad te vinden.