• 9-1-2024

REACTIE PLAZA RESIDENT SERVICES OP UITZENDING BOOS

Op 16 maart publiceerde BOOS een video op YouTube met het bericht dat één van onze bewoners in wooncomplex Pauwmolen te Delft structureel een warm watertekort ervaart.

De feiten worden in de uitzending helaas onvolledig voorgesteld. De betrokken bewoonster heeft inderdaad op 10 mei 2022 een melding gedaan over lauw water. Daarop heeft PLAZA Resident Services de betrokken installateur gecontacteerd, die vervolgens een aanpassing heeft doorgevoerd aan de instellingen van de installatie. Nadien hebben wij maandenlang geen meldingen meer ontvangen.

Vanaf eind november 2022 kwamen er vanuit een deel van het gebouw meldingen dat er gedurende piekmomenten, vooral aan het eind van de dag, sprake was van lauw water. Over het ontbreken van voldoende warm water maken wij ons als beheerder ook zorgen, dat is natuurlijk geen pretje voor onze huurders. Die bezorgdheid delen we, vandaar dat we onmiddelijk de eigenaar, bouwer en het installatie-adviesbureau, dat de warm water capaciteit had berekend en de installaties ontworpen heeft, aan 1 tafel hebben gezet.

Na dit overleg is er onmiddelijk een extra boiler besteld, die medio december geplaatst werd. Vervolgens namen de meldingen af, maar bleek het tekort aan warm water op piekmomenten voor enkele bewoners nog niet volledig verdwenen. Na een grondige analyse door de installateur is vervolgens nog een extra warmwaterinstallatie besteld om de capaciteit van 18.000 naar 24.000 liter te verhogen. Dergelijke installaties die een warmtepomp bevatten, zijn erg schaars door de duurzaamheidsdoelstellingen van de overheid, waardoor de levertijd helaas opliep tot 7 weken.

PLAZA Resident Services erkent dat dit hinderlijk is geweest voor de bewoners, vandaar dat wij alle bewoners een coulancevergoeding hebben uitgekeerd.

Om in de tussentijd – tot de capaciteitsuitbreiding gerealiseerd was – de beschikbare capaciteit zo optimaal mogelijk in te zetten, hebben wij de bewoners gevraagd om het douchen te beperken tot maximaal 5 minuten. PLAZA Resident Services heeft de bewoners constant op de hoogte gehouden van de status door middel van nieuwsbrieven en updates in WhatsApp groepen. Onze huismeesters zijn in deze periode dagelijks (inclusief het weekend) op locatie geweest om eventuele vragen te beantwoorden.

Op 14 februari werd de extra warmwaterinstallatie geïnstalleerd. Sindsdien is er geen sprake meer geweest van een te lage temperatuur in het warm water systeem, PLAZA Resident Services monitort de systemen continu. Uit deze statistieken blijkt dat te allen tijde de warmwatertemperatuur minimaal 60°C bedraagt sinds 14 februari.

Sinds 14 februari heeft PLAZA Resident Services slechts 1 klacht ontvangen, namelijk op 26 februari. Van de overige 283 bewoners zijn er geen meldingen meer ontvangen. PLAZA Resident Services heeft dezelfde dag contact opgenomen met de betrokken bewoonster om een afspraak in te plannen met onze installateur. Op verzoek van de bewoonster kon de afspraak helaas niet eerder plaatsvinden dan 8 maart, wat ons vreemd lijkt gezien de vermeende problematiek. Na een bezoek van onze installateur aan haar woning op 8 maart, kunnen wij uitsluiten dat er sprake is van storingen of lekkages en dat de warm water toevoer in haar woning normaal functioneert. Helaas wordt dit niet vermeld in de uitzending van BOOS.

In de BOOS aflevering wordt daarnaast beweerd dat de bewoners gedurende de storing servicekosten betalen voor de energielasten van warm water. Dat is niet het geval: de bewoners betalen een voorschot aan energielasten als onderdeel van de service kosten. Wij rekenen jaarlijks de werkelijke kosten af, conform het beleidsboek van de huurcommissie. Aangezien de installatie gedurende de storing beperkt energie heeft verbruikt, zal dit merkbaar zijn in de eindafrekening.

Tot slot betreuren wij de eenzijdige, onvolledige en tendentieuze berichtgeving en werkwijze van Tim Hofman. Hij monteerde de reacties van onze woordvoerders op een discutabele wijze waardoor de juiste feiten niet aan bod kwamen in de uitzending. De zaken werden uit hun context gehaald en de uitzending doet daarmee geen recht aan de realiteit en aan de inzet van onze medewerkers, die deze kwestie correct, adequaat en betrokken hebben opgepakt en opgelost.

Laatste nieuws