• 9-1-2024

Mosaic World lanceert nieuwe strategie en stopt met traditioneel leegstandbeheer

Mosaic World breekt met traditioneel leegstandbeheer en introduceert drie nieuwe merken; Monoma, Plaza Resident Services en NewNewNew.

Mosaic World lanceert een nieuwe strategie waarbij haar vijf merken gezamenlijk een totaaloplossing bieden voor het creëren van nieuwe (sociale) huurwoningen, gebiedsontwikkeling en het onderhoud hiervan. Om nu en in de toekomst succesvol te blijven is er onder leiding van CEO Patricia Ghering een visie ontwikkeld om de bewegende markt opnieuw bij de hand te nemen, net als bij de oprichting van het bedrijf in 1993. Onderdeel van deze transformatie is het stoppen met traditioneel leegstandbeheer en de activiteiten van Camelot en de introductie van drie nieuwe merken: Monoma, Plaza Resident Services en platform NewNewNew.

De vraag naar kwalitatieve, betaalbare woningen is niet alleen één van de grote uitdagingen van deze tijd, ook in 1993 was er al een gebrek aan geschikte woningruimte. Ook toen was een koophuis lang niet voor iedereen weggelegd en zat de huurmarkt al op slot, vooral voor diegenen die flexibiliteit en verandering van omgeving belangrijk vonden. Joost van Gestel, de eerste aanbieder van bruikleen wonen, zag dat er een grote groep mensen was die niet per se een standaardwoning zocht en er tegelijkertijd veel karakteristieke panden leegstonden. Bijna dertig jaar later is bruikleen wonen in vele Europese landen de normaalste zaak van de wereld en is het bedrijf van Van Gestel uitgegroeid tot een betekenisvolle Europese speler die duurzame totaaloplossingen voor woon- en werkruimten biedt; van het ontwikkelen van (sociale) huurwoningen en het bouwen van studentcampussen tot vastgoedbeheer en het beveiligen van bouwplaatsen. Mosaic World heeft de afgelopen vijf jaar circa 3.500 nieuwe (sociale) huurwoningen gerealiseerd in Nederland en dit jaar komen hier weer 1.000 nieuwe woningen bij.

Grenzeloos wonen

Begin 2021 heeft Van Gestel Patricia Ghering gevraagd om als CEO van Mosaic World, samen met het directieteam, verder vorm te geven aan de groei van het Eindhovense bedrijf en meer synergie aan te brengen tussen de verschillende divisies, landen en het hoofdkantoor. Mosaic World constateert dat het concept bruikleen wonen, zoals uitgevonden in 1993, beperkingen kent om te kunnen voldoen aan de actuele behoeften van huurders, klanten en opdrachtgevers. Daarom stopt het met traditioneel leegstandbeheer en daarmee ook met de activiteiten van Camelot. Naar mening van Mosaic World draait traditioneel leegstandbeheer teveel om het realiseren van de laagste kosten voor de opdrachtgever, wat ten koste gaat van de kwaliteit van woningen en daarmee ook niet bijdraagt aan duurzame gebiedsontwikkeling.

Om in te spelen op de actuele behoeften en duurzame gebiedsontwikkeling te realiseren introduceert Mosaic World nu Monoma; tijdelijk wonen en werken 2.0 voor mensen die bewust kiezen voor tijdelijke woonruimte in onconventioneel, ongebruikt vastgoed. Hiermee kan de stedelijke omgeving een krachtige, creatieve impuls krijgen. Een team van experts staat klaar voor Europese vastgoedeigenaren en gemeenten om, binnen de wettelijke en maatschappelijke kaders, kwalitatieve maatwerkoplossingen te realiseren Kantoren, zorginstellingen, kazernes en kloosters worden getransformeerd naar betaalbare woningen voor starters, nieuwkomers of studenten. Daarbij heeft Monoma de slagkracht om zelf mee te investeren of huurgaranties af te geven voor oplossingen voor tijdelijk gebruik tot periodes van tien jaar.

Mosaic World CEO Patricia Ghering: “De veranderde behoeften van onze bewoners, huurders en opdrachtgevers vraagt niet alleen om een andere oplossing, maar ook om een flexibele organisatie. Een organisatie die niet alleen meebeweegt, maar ook blijft vernieuwen en inspireren. Een organisatie die staat voor betrouwbaarheid, duurzaamheid en betrokkenheid. Die organisatie is Mosaic World; de verbinder tussen de zelfstandige merken B-Right, Plaza Resident Services, NewNewNew, Monoma en WatchTower Security Solutions. Wij geloven dat steden bestaan uit gemeenschappen en dat gemeenschappen bestaan uit verbindingen. Verbindingen tussen mensen en ruimtes, zowel privé als publiek, waar ze wonen en werken. Mosaic World doorbreekt de traditionele grenzen van wonen en werken door harmonie aan te brengen, omdat steden gedijen op dynamiek en verandering, op mensen die komen en gaan. Die golf van spannende, nieuwe verbindingen, die faciliteren wij met ons totaalpakket aan dienstverlening. Zo geven we uitvoering aan onze herijkte visie: Reshaping Urban Living Together.”

Nieuw Eindhovens hoofdkantoor staat symbool voor visie Mosaic World

Mosaic World begrijpt dat een woon- of werkruimte niet alleen een plek is waar je verblijft, maar waar je vooral ook leeft en dingen beleeft. Daarom wil Mosaic World ook veel meer dan alleen maar vierkante meters bieden. Gemeenschapsleven speelt hier een belangrijke rol in. Mosaic World biedt huurders de mogelijkheid om samen woon- en werkruimte, activiteiten, voorzieningen, levenservaringen en kennis te delen. Om bewoners, huurders, klanten en opdrachtgevers te inspireren, geeft Mosaic World zelf het goede voorbeeld. Het Mosaic World hoofdkantoor aan de Noord-Brabantlaan in Eindhoven wordt getransformeerd naar een inspirerende omgeving waar wonen, werken en ontspanning samenkomen. In 2022 wordt gestart met de realisatie. Op deze centrale plek in de stad zullen circa 200 medewerkers van Mosaic World zich bewegen tussen mensen die via NewNewNew.space, Plaza Resident Services of Monoma een woning of werkruimte huren. Ze maken samen met de bewoners gebruik van dezelfde (sport)faciliteiten waardoor nieuwe verbindingen ontstaan.

Digitaal klantportaal voor huurders

Mosaic World is continu op zoek mogelijkheden om haar transparantie en service voor haar huurders verder te optimaliseren. Na een grondige aanpassing van haar dienstverlening richting bewoners zoals gecommuniceerd in mei 2021, kondigt Mosaic World nu aan opnieuw te investeren in het verder optimaliseren van haar dienstverlening. En het zal dit in de toekomst ook stelselmatig blijven doen. Om de communicatie met de bewoners verder te verbeteren en een transparante dienstverlening te leveren, introduceert Mosaic World nu een digitaal klantportaal. In dit klantportaal krijgen gebruikers een eigen omgeving met onder andere contract- en factuurgegevens en antwoorden op veel voorkomende vragen. Verder zijn medewerkers 24/7 bereikbaar via dit portaal voor bijvoorbeeld een reparatieverzoek, het melden van overlast of het wijzigen van gegevens.

Laatste nieuws