• Nieuws
  • 9-1-2024

CONTROLES EN INSPECTIES VOOR EEN VEILIGE WOONOMGEVING

Het woongenot van onze bewoners staat bij ons centraal. We vinden dan ook dat bewoners zich niet druk hoeven te maken over de brandveiligheid van het complex waar ze in wonen. Om de brandveiligheid te garanderen voeren we zelf regelmatig controles uit, en ook de brandweer controleert en adviseert over de brandveiligheid van onze complexen.

In verband met de enkele recente gevallen van brand in modulaire wooncomplexen in Nederland (waar wij zelf niet bij betrokken zijn) hebben wij recent een extra controle door de brandweer laten uitvoeren op onze modulaire wooncomplexen. Hierbij zijn geen problemen met betrekking tot de brandveiligheid aangetroffen.

Wel hebben we, op basis van onze eigen inspecties en de rapporten van de brandweer, de complexeigenaren geïnformeerd en geadviseerd om, daar waar nodig, enkele kleine zaken te repareren zodat we ook in de toekomst een veilige en fijne woonomgeving voor onze bewoners kunnen garanderen.

Laatste Nieuws